Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) oraz zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ( Dz. Urz MZ z dnia 26 marca 2012 r. poz. 10).

Do działalności podstawowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych należy: