Kierownictwo
Działalnością Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych kieruje dyrektor, powoływany przez Ministra Zdrowia, przy pomocy zastępcy dyrektora. Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy biur.

Kierownictwo:
Dyrektor: dr Barbara Kot - Doniec
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Olszewska
Kierownik Biura Ekspertyz i Analiz: Beata Szlendak
Kierownik Biura Kształcenia Podyplomowego: Elżbieta Rusin - Pawełek
Kierownik Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego: Halina Zmuda -Trzebiatowska
Kierownik Biura Programów Kształcenia: Janina Krawczyk
Kierownik Biura Finansowo Księgowego: Anna Sepetowska
Kierownik Biura Administracyjnego: Julia Łobodziec