Struktura
W skład Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: