Strona główna

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTER of POSTGRADUATE EDUCATION for NURSES and MIDWIVES

 

02 - 106 Warszawa
ul. A. Pawińskiego 5a

tel. (022) 592 34 50
fax. (022) 658 47 33

e-mail:
sekretariat@ckppip.edu.pl 
www: www.ckppip.edu.pl