Dostęp do informacji nie umieszczonej w biuletynie
Informacje nie umieszczone w biuletynie, znajdują się na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:
http://www.ckppip.edu.pl/