Archiwum

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej 125.000 euro, na zorganizowanie konferencji promocyjno-informacyjnej dla decydentów systemu, organizatorów kształcenia, pielęgniarek/pielęgniarzy oraz warsztatów dla organizatorów kształcenia w ramach Projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – realizowanego w latach 2009 - 2015.

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
Wybór oferty < pobierz >

 

             

 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w roku 2012.

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
Wybór oferty < pobierz >

 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w roku 2012.

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia
< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz usług < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Ogólne warunki umowy < pobierz >
Zapytanie Wykonawcy < pobierz >
Odpowiedź Zamawiającego < pobierz >
Unieważnienie postępowania < pobierz >