Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
 
 
 
   
 
Status prawny

Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych, jest pastwow jednostk budetow podleg ministrowi waciwemu do spraw zdrowia. Dziaa na podstawie zarzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych (Dz. Urz. MZ. z dnia 26 marca 2012, poz. 10) w oparciu o nadany tym zarzdzeniem Statut oraz Regulamin organizacyjny, ktre stanowi odpowiednio zaczniki Nr 1 i Nr 2 do w/w zarzdzenia.