Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
 
 
 
   
 
Kierownictwo
Dziaalnoci Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych kieruje dyrektor, powoywany przez Ministra Zdrowia, przy pomocy zastpcy dyrektora. Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kieruj kierownicy biur.

Kierownictwo:
Dyrektor: dr Barbara Kot - Doniec
Zastpca Dyrektora: Magorzata Olszewska
Kierownik Biura Ekspertyz i Analiz: Beata Szlendak
Kierownik Biura Ksztacenia Podyplomowego: Elbieta Rusin - Paweek
Kierownik Biura Pastwowego Egzaminu Specjalizacyjnego: Halina Zmuda -Trzebiatowska
Kierownik Biura Programów Ksztacenia: Janina Krawczyk
Kierownik Biura Finansowo Ksigowego: Anna Sepetowska
Kierownik Biura Administracyjnego: Julia obodziec
Liczba wywietle: 13726