Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
 
 
 
   
 
Struktura
W skad Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych wchodz nastpujce komrki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

  • Biuro Ksztacenia Podyplomowego;
  • Biuro Ekspertyz i Analiz;
  • Biuro Pastwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
  • Biuro Programw Ksztacenia;
  • Biuro Finansowo-Ksigowe;
  • Biuro Administracyjne;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy Gwnego Ksigowego;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy Gwnego Specjalisty do Spraw Obsugi Organizatorw Ksztacenia;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy Gwnego Specjalisty do Spraw Organizacyjnych