Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
 
 
 
   
 
Zamwienia publiczne

Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na ZAPEWNIENIE POMIESZCZE I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PASTWOWEGO DLA PIELGNIAREK I POONYCH W ROKU 2016. Nr sprawy: CKPPiP-ZP/A/1/2016

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamwienia < pobierz >
Zacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usug < pobierz >
Zacznik nr 4 do SIWZ - Oglne warunki umowy < pobierz >


Dotyczy: Postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na usug wydawnicz polegajc na korekcie jzykowej, opracowaniu graficznym i redakcji technicznej, w plikach MS Word oraz skadzie komputerowym, przygotowaniu do druku i druku - 71 programw ksztacenia, w tym: 17 dla specjalizacji, 24 dla kursw kwalifikacyjnych, 30 dla kursw specjalistycznych, opracowanych przez zespoy programowe powoane przez Dyrektora Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych, na podstawie art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. z 2014., poz. 1435 z pn. zm.). Nr sprawy: CKPPiP-ZP/2/P/2015

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - SZOPZ
+ zmiana z dnia 22.05.2015r.
< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usug< pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz osb< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Tekst rdowy< pobierz >
Zacznik Nr 6 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Pytanie Wykonawcy z dnia 26.05.2015r. < pobierz >
Wybr oferty < pobierz >


Dotyczy: postpowania o udzielenie uzupeniajcego zamwienia publicznego w trybie zamwienia z wolnej rki o wartoci szacunkowej poniej poniej 134.000 euro na druk i dostaw 440 egzemplarzy Materiaw dydaktycznych dla uczestnikw kursu specjalistycznego Kompleksowa pielgniarska opieka nad pacjentem z najczstszymi schorzeniami wieku podeszego w ramach Projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa - wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-U-3/2015

Ogoszenie o zamiarze zawarcia umowy < pobierz >
Ogoszenie o udzieleniu zamwienia < pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie uzupeniajcego zamwienia publicznego w trybie zamwienia z wolnej rki o wartoci szacunkowej poniej poniej 134.000 euro euro na druk i dostaw 546 egzemplarzy Materiaw dydaktycznych dla uczestnikw kursu specjalistycznego Kompleksowa pielgniarska opieka nad pacjentem z najczstszymi schorzeniami wieku podeszego w ramach Projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa - wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-U-2/2015

Ogoszenie o zamiarze zawarcia umowy < pobierz >
Ogoszenie o udzieleniu zamwienia < pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na zorganizowanie i obsug konferencji promocyjno-informacyjnej dla decydentw, przedstawicieli samorzdu zawodowego, organizatorw ksztacenia, pielgniarek/pielgniarzy, podsumowujcej realizacj Projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa - wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet II Dziaanie 2.3 Poddziaanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/K/15

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Odpowiedzi Zamawiajcego I z dnia 10.04.2015r.< pobierz >
Odpowiedzi Zamawiajcego II z dnia 10.04.2015r.< pobierz >
Wybr oferty< pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na opracowanie graficzne okadki, skad, amanie, druk i dostaw 1000 sztuk publikacji – Materiay konferencyjne na Konferencj informacyjno-promocyjn podsumowujc realizacj projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa - wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet II Dziaanie 2.3 Poddziaanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG_ZP-220_MK_15

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Wybr oferty< pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro polegajcego na rozszerzeniu dostawy pakietw promocyjnych (teczka i notatnik z dugopisem) w liczbie 70 sztuk, w ramach Projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa, wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MIP/U-2/15

Ogoszenie o zamiarze zawarcia umowy < pobierz >
Ogoszenie o udzieleniu zamwienia < pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na druk, nagranie treci publikacji na pyt CD oraz dostaw 1575 sztuk publikacji pn.: Materiay dydaktyczne dla uczestnikw kursu specjalistycznego Kompleksowa pielgniarska opieka nad pacjentem z najczstszymi schorzeniami wieku podeszego w ramach Projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa - wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet II Dziaanie 2.3 Poddziaanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-II/15

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Wybr oferty< pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na przygotowanie okadki, skad, amanie, druk i dostaw publikacji – Materiay konferencyjne na konferencj informacyjno-promocyjn organizowan w roku 2015, w ramach projektu systemowego pn. „Profesjonalne pielgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie ksztacenia podyplomowego”, wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet II Dziaanie 2.3 Poddziaanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PRM/ZP-220/MK/15

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Informacja o projekcie< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Wybr oferty < pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na zorganizowanie i obsug konferencji promocyjno-informacyjnej dla decydentw systemu, organizatorw ksztacenia, pielgniarek/pielgniarzy, w ramach Projektu systemowego "Profesjonalne pielgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie ksztacenia podyplomowego", - wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet II Dziaanie 2.3 Poddziaanie 2.3.2 . Nr sprawy: CKPPiP-PRM/ZP-220/K/15

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ + zmiany z dnia 30.01.2015r. < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Informacja o projekcie< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty
+ zmiany z dnia 30.01.2015r.
< pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy
+ zmiany z dnia 30.01.2015r.
< pobierz >
Zacznik Nr 6 do SIWZ - Fotografia bukietu< pobierz >
Zacznik Nr 7 do SIWZ - Wzr Ankiety< pobierz >
Pytanie Wykonawcy z dnia 29.01.2015r. < pobierz >
Wybr oferty < pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na druk, nagranie treci publikacji na pyt CD oraz dostaw 1668 sztuk publikacji – pn.: Materiay dydaktyczne dla uczestnikw kursu specjalistycznego Kompleksowa pielgniarska opieka nad pacjentem z najczstszymi schorzeniami wieku podeszego opracowane ramach Projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa, wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet II Dziaanie 2.3 Poddziaanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-I/15

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Pytanie Wykonawcy z dnia 19 stycznia 2015r. < pobierz >
Wybr oferty < pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ZAPEWNIENIE POMIESZCZE I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PASTWOWEGO DLA PIELGNIAREK I POONYCH W ROKU 2015

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ< pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamwienia < pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Pytanie Wykonawcy z dnia 15.01.2015r. < pobierz >
Wybr oferty < pobierz >


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na zorganizowanie i obsug warsztatw dla organizatorw ksztacenia w ramach Projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa , wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet II Dziaanie 2.3 Poddziaanie 2.3.2 Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/W-I/15

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Zacznik Nr 6 do SIWZ - Fotografia bukietu< pobierz >
Zacznik Nr 7 do SIWZ - Ankieta< pobierz >
Pytania Wykonawcy z dnia 12 stycznia 2015r. < pobierz >
Wybr oferty< pobierz >

             


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na dostaw i wdroenie systemu informatycznego „Zarzdzanie obszarem ksztacenia podyplomowego pielgniarek i poonych” Znak sprawy : CKPPiP-ZP/1/2014

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - Oglne warunki umowy < pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zaczniki Nr 4, 4a, 4b do SIWZ - Owiadczenia < pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Wyjanienia do SIWZ< pobierz >
Wybr oferty< pobierz >


Dotyczy:postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na opracowanie graficzne, druk i dostaw 560 kompletw materiaw promocyjnych, obejmujcych teczk, notatnik A-4 i dugopis, w ramach Projektu systemowego Profesjonalne pielgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie ksztacenia podyplomowego, wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego,wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Nr sprawy: CKPPiP-PRM/ZP-220/MP2/14

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Zacznik Nr 6 do SIWZ - Logotyp CKPPIP< pobierz >
Wybr oferty< pobierz >

             

 


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na zorganizowanie i obsug warsztatw dla organizatorw ksztacenia w ramach Projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa, wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet II Dziaanie 2.3 Poddziaanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/W-III/14

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Zacznik Nr 6 do SIWZ - Fotografia bukietu< pobierz >
Zacznik Nr 7 do SIWZ - Ankieta< pobierz >
Wybr oferty< pobierz >

             

 


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na druk, nagranie treci publikacji na pyt CD oraz dostaw 1290 sztuk publikacji pn.: Materiay dydaktyczne dla uczestnikw kursu specjalistycznego Kompleksowa pielgniarska opieka nad pacjentem z najczstszymi schorzeniami wieku podeszego w ramach Projektu systemowego Rozwj kwalifikacji i umiejtnoci kadry pielgniarskiej w kontekcie zmian epidemiologicznych bdcych nastpstwem starzejcego si spoeczestwa - wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet II Dziaanie 2.3 Poddziaanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-III/14

Ogoszenie o zamwieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Informacja o projekcie< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usug< pobierz >
Zacznik Nr 5 do SIWZ - Oglne warunki umowy< pobierz >
Wybr oferty< pobierz >

             

 

Liczba wywietle: 27499