Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
 
 
 
   
 
Zamwienia publiczne

Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej 134.000 euro na ZAPEWNIENIE POMIESZCZE I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PASTWOWEGO DLA PIELGNIAREK I POONYCH W ROKU 2016 Nr sprawy: CKPPiP-ZP/A/1/2016